BC AB SK MB ON QU NB PEI NS NFLD

Seatbelts mandatory
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Childseats for under XX lbs
40 40 40 50 80 40 40 40 40

Radar detectors, jammers, scanners
Y Y Y N N N N N N N

Right turn on red
Y Y Y Y Y N Y Y Y Y

Overnight parking in rest areas
Y/n N Y/N Y

Riding in truck campers
y Y y y Y Y y

3 vehicle combinations
N Y 20 m
max
23 m
in 5th
Wheel
23 m
in 5th
Wheel
2: 23 m
max
2: 23 m 2: 23 m 2: 23 m 2: 20 m
max
23 m
max

Headlights on all day
Y Y